Synesthesis Art – Montecarlo 2014

Sfilata Synesthesis Art a Montecarlo.